SLAM biegowy na H2O


Slam poetycki – zaprezentuj swoją twórczość – wygraj wieczną chwałę oraz różne nagrody rzeczowe.

TEMATEM PRZEWODNIM JEST – BIEGANIE

Napisz limeryk, haiku, krótkie opowiadanie. Opowiedz anegdotę, albo żart. Możesz zaśpiewać piosenkę. Forma Twojego występu może być dowolna, o ile nie wykorzystujesz instrumentów, ani rekwizytów. Twoim zadaniem jest przekonanie publiczności by oddała głos na Twój występ. Masz na to maksymalnie 3 minuty.

Nasz slam wystartuje tuż po godzinie 12:30. Zapisz się wysyłając mejla na adres: grzebieniakm@gmail.com – podaj swój pseudonim. Przygotuj tekst. Pamiętaj, że musi być to Twoja własna twórczość. Możesz wyrecytować go z pamięci, odczytać z kartki lub telefonu.

Harmonogram slamu:

Godzina Akcja
Slam
8:00 Rejestracja Potwierdzenie zapisów
9:00 Start biegu Rozstawiony flipczart, gdzie każdy może pisać swoje teksty/ mini warsztaty jak pisać haiku i limeryki
10:00 pierwsi biegacze na mecie J.w. dodatkowe zapisy
11:15 Większość biegaczy na mecie – zaczynamy Otwarcie Slamu
    Slam
12:30 Ogłoszenie wyników ogłoszenie wyników

Prowadzenie: Michał Grzebieniak

Regulamin slamu poetyckiego przy półmaratonie H2O.

 1. Organizatorem slamu poetyckiego jest Stowarzyszenie Pro Run
 2. Slam odbywa się w ramach imprez towarzyszących H2O Wrocław Fashion Outlet Półmaraton.
 3. Udział w slamie i wstęp są bezpłatne.
 4. Slam poetycki będący przedmiotem niniejszego regulaminu polega na scenicznej prezentacji utworów poetyckich autorstwa występujących uczestników.
 5. Zainteresowanych uczestników prosimy o zgłoszenia mailowe na adres: wydarzenia@ossolineum.pl. Zgłoszenia przyjmujemy do 05.04.2019 do godz. 21:00. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko, pseudonim artystyczny, numer telefonu kontaktowego.
 6. W slamie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie w dniu organizacji wydarzenia.
 7. Maksymalna liczba uczestników występujących na scenie to 6 osób.
 8. W przypadku innej liczby zgłoszeń Organizator może zwiększyć liczbę uczestników, przyjąć dodatkowe zgłoszenia przed rozpoczęciem slamu.
 9. W przypadku większej ilości zgłoszeń o wejściu do grona występujących zadecyduje losowanie.
 10. Uczestnicy mogą podczas występu zaprezentować wyłącznie własną twórczość i nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność w przypadku naruszenia podczas występu tych praw.
 11. Pojedynczy występ nie może przekroczyć 3 minut.
 12. O kolejności występów decyduje losowanie.
 13. Zwycięzcę wybiera publiczność w anonimowym głosowaniu. W przypadku równej liczby głosów o zwycięstwie decyduje dogrywka polegająca na prezentacji dodatkowych utworów.
 14. Podczas slamu nie wolno korzystać z rekwizytów, instrumentów muzycznych, kostiumów oraz podkładu muzycznego.
 15. Uczestnik, zgłaszając się do udziału w wydarzeniu, udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na korzystanie z zaprezentowanego w trakcie slamu poetyckiego utworu na następujących polach eksploatacji:
 • a)  prawo sporządzenia cyfrowego zapisu utworów;
 • b)  prawo wprowadzania utworów do pamięci komputera oraz do własnych baz
 • danych;
 • c)  publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne
 • odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie,a także publiczne udostępnianie Utworu w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
 • d)  prawo wykorzystania utworów w celu promocji i reklamy Festiwalu TradycjiLiterackich i Muzeum Pana Tadeusza
 • e)  wykonywania praw zależnych i udzielania zgody na ich wykonanie.

16.  Zwycięzcy slamu otrzymają nagrody w postaci…

17. Spośród głosujących osób zostaną wylosowane 3, które otrzymają nagrody w postaci….

18. Zgłoszenie przez zainteresowanego uczestnika udziału w slamie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem nieodpłatnej zgody na wykorzystanie przez Organizatora wizerunku w sposób określony w pkt.15 lit.f).

19 Dodatkowe postanowienia:

 • a)  Administratorem danych osobowych zwycięzcy jest Stowarzyszenie Pro-Run
 • b)  Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia slamu.
 • c)  Podanie danych osobowych przez uczestnika ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wypłacenia wynagrodzenia. Uczestnikom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 • d)  Dane osobowe są chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochroniedanych. Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r, poz. 1000).
 • e)  Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania dokumentacji występów obejmującej wizerunek uczestników. Udział uczestnika w slamie oznacza wyrażenie przez niego nieopłatnej i nieograniczonej w czasie zgody na utrwalanie i rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku uczestnika w celach promocyjnych i dokumentacyjnych.
 • f)  Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
 • g)  Organizator zastrzega sobie prawo odwołania slamu bez podania przyczyny.